Forside

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage fører historiens største gruppesøgsmål overfor Skatteministeriet for at få moms af licens tilbage.

Kære Medlem

Vi er glade for, at du sammen med 283.000 andre medlemmer har valgt at tilmelde dig og støtte op om gruppesøgsmålet Kræv Licensmoms Tilbage.

Hvad er der sket siden tilmeldingsfristen?

Siden tilmeldingsfristen den 1. oktober 2018 er sagen blevet henvist til Østre Landsret, fordi den er principiel. Derudover har vi for at skære sagen til, indgået en procesaftale med DR og Skatteministeriet, hvorefter DR formelt er ude af sagen, der nu kun føres mod Skatteministeriet.

Den 2. oktober 2018 fremsatte vi begæring om, at sagen skulle forelægges for EU-domstolen. Skatteministeriet har gennem længere tid overvejet sin holdning til dette spørgsmål og har nu tiltrådt vores begæring. Det forventes derfor, at Østre Landsret vil forelægge sagen for EU-domstolen. Det betyder dog, at der formentlig vil gå mindst 2 år, før vi har en afgørelse.

Hvor kan jeg holde mig orienteret?

Vi vil orientere på vores hjemmeside, når der er nyt om sagen. Du er også meget velkommen til at holde dig opdateret på foreningens Facebook-side. Henvendelser og spørgsmål rettes til foreningens e-mailadresse Foreningen-licensmoms@dlapiper.com       

På vegne af Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage.

Med venlig hilsen

Claus Holberg
Partner og advokat
DLA Piper Denmark 

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingen er lukket per
2. oktober 2018

Medlemmer:

287.069

Læs om foreningen i pressen

Berlingske finans politiken

Om DLA Piper

DLA Piper er en global advokatvirksomhed med kontorer i mere end 40 lande i Nord- og Sydamerika, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og kan således levere juridisk rådgivning i hele verden.

 

Vi er den eneste advokatvirksomhed repræsenteret i hele Norden med kontorer i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

I Danmark er vi mere end 300 medarbejdere – heraf mere end 150 jurister – på vores kontorer i hjertet af København og Aarhus.

Som førende globale erhvervsadvokater er vores mål at levere kvalitet og skabe værdi for vores kunder. Det gør vi ved at levere praktiske og innovative juridiske løsninger, som sætter vores kunder i stand til at opnå de resultater, de ønsker. Vi leverer ensartede ydelser af samme høje kvalitet på tværs af vores fag- og brancheområder i alle de sager, vi påtager os. Læs mere på dlapiper.dk