Tilmelding

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage er stiftet med henblik på at få moms af licensbetalingen tilbagebetalt fra Danmarks Radio og Skatteministeriet.

Alle, som har betalt licens på et tidspunkt i perioden fra oktober 2007 og til dags dato, kan tilmelde sig Foreningen.

Foreningen har d. 29. september 2017 stævnet Danmarks Radio og Skatteministeriet med krav om tilbagebetaling af den opkrævede moms fra oktober 2007. 

Foreningen har d. 19. december 2017 fået fri proces til at føre sagen. Den frie proces gælder indtil det er afklaret om domstolen godkender sagen som et gruppesøgsmål. Som en konsekvens af, at Foreningen har opnået fri proces, er det gratis at deltage, og Foreningen vil derfor ikke opkræve tilmeldingsgebyr fra medlemmerne. 

Se pressemeddelelsen her.

Tilbagebetalingskravets størrelse

Hvis sagen vindes udgør tilbagebetalingskravet for hver licensbetaler for perioden 1. oktober 2007 til september 2017 4.703 kr., når du har betalt fuld licens i hele perioden.

Den videre proces

Med indlevering af stævningen har Foreningen afbrudt forældelsesfristen for Foreningens medlemmer (både nuværende og fremtidige). Sagen er tilrettelagt som et gruppesøgsmål, så alle medlemmer i Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage er sikret deres tilbagebetalingskrav.

Sagen afventer på nuværende tidspunkt, at Skatteministeriet indleverer svarskrift i sagen.

Tilmeld dig til Foreningen
Kræv Licensmoms Tilbage

Du kan se tilmeldelsesvilkårene for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage her.

Du kan se vedtægter for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage her.

Du kan se aftalen mellem DLA Piper Denmark og Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage her.

Besøg os i Facebook i gruppen Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage