Tilmelding

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage er stiftet med henblik på at få moms af licensbetalingen tilbagebetalt fra Danmarks Radio og Skatteministeriet.

Alle, som har betalt licens på et tidspunkt i perioden fra oktober 2007 og til dags dato, kan tilmelde sig Foreningen!

Foreningen har d. 29. september 2017 stævnet Danmarks Radio og Skatteministeriet med krav om tilbagebetaling af den opkrævede moms fra oktober 2007 og til dags dato.

Se pressemeddelelsen her.

Hvis sagen vindes udgør tilbagebetalingskravet for hver licensbetaler for perioden 1. oktober 2007 til dags dato 4.703 kr., når du har betalt fuld licens i hele perioden.

Den videre proces

Stævningen er indgivet med henblik på at få standset forældelsen af tilbagebetalingskravet for Foreningens medlemmer.

Vi afventer nu følgende:
1. Skatteministeriets eventuelle forslag til en retssagsproces.
2. Civilstyrelsens behandling af Foreningens anmodning om fri proces til sagen.

Foreningen har søgt om fri proces d. 22. august 2017. Hvis der gives fri proces til gruppesøgsmålet, betaler staten sagsomkostningerne for Foreningens medlemmer.

Efter Foreningens vedtægt er der fastsat et tilmeldingsgebyr på 100 kr.

Foreningen har valgt, ikke at opkræve tilmeldingsgebyret, indtil det er afklaret, om Foreningen får bevilliget fri proces og godkendt sagen som et gruppesøgsmål.

DLA Piper Denmark har i aftalen med Foreningen betinget, at aftalen kan opsiges, hvis der ikke opnås fri proces eller er tilstrækkelig medlemstilslutning.

Hvis Foreningen ikke får fri proces, dækker tilmeldingsgebyret  administration af sagen, retsafgift, førelse af sagen og en eventuel sikkerhedsstillelse for modpartens sagsomkostninger i forbindelse med gruppesøgsmålet.

Er der tilstrækkelig medlemstilslutning, men opnås der ikke fri proces, dækker dit tilmeldingsgebyr på 100 kr. dine omkostninger til sagen.

Tilmeld dig til Foreningen
Kræv Licensmoms Tilbage

Du kan se tilmeldelsesvilkårene for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage her.

Du kan se vedtægter for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage her.

Du kan se aftalen mellem DLA Piper Denmark og Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage her.

Besøg os i Facebook i gruppen Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage